Udruženje gаstroenterohepаtoloških i endoskopskih medicinskih sestаrа i tehničаrа Srbije organizuje dana 14. i 15. aprila 2018. godine u hotelu “Radan” – Prolom Banja, nacionalne simpozijume sa međunarodnim učešćem na temu:

Savremeni pristup lečenju i nezi bolesnika sa zapaljenskim bolestima creva
Endoskopija i dijagnostičke procedure u gastroeneterologiji – delokrug rada medicinske sestre

Predavači:

 • Prof. dr Srđan Đuranović, Klinički centar Srbije, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju
 • Prof. dr Aleksandar Nagorni, Klinički centar Niš, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju
 • Doc. dr. Predrag Dugalić, KBC Zemun, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju
 • Prof. dr Slobodanka Manojlović
 • Prof. dr Negra Terzić, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Beograd, Srbija
 • Ivana Shmale, Klinische Abteilung fur Gastroentrologije und Hepatologie, Wien, Austria
 • Sms. Vesna Oroz, Kliničko bolnički centar “Rebro”, Zagreb, Hrvatska
 • Sms. Ivana Kraljević, Klinički centar Srbije, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju
 • Bms. Sanja Bojović, Opšta bolnica, Euromedik Beograd
 • Sms. Zorica Petkova, JZU UK Gastroenterologija, Skoplje, Makedonija
 • Sms. Bahrija Nezić, JZU UKC Tuzla, Bosna i Hercegovina
 • Sms. Verica Ugrinović, Klinički centar Srbije, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju
 • Sms. Gordana Negić, KBC Bežanijska Kosa, Beograd

Nacionalni simpozijumi su akreditovani sa 4 boda za slušaoce i 8 bodova za predavače!