Istorijat endoskopske sekcije

Pod pokroviteljstvom Saveza zdravstvenih radnika Jugoslavije, čiji je predsednik bila Rada Medvedev 1996. godine u Beogradu, održan je treci seminar za edukaciju asistentskog osoblja za rukovanje fleksibilnim endoskopskim instrumentima firme Olympus u organizaciji njihovog predstavništva, prisustvovalo je 100 sestara predstavnica endoskopskih jedinica iz Jugoslavije.

Kroz diskusiju vođenu na seminaru došlo se do zaključka o potrebi osnivanja endoskopske sekcije, kao asocijacije koja bi okupljala sve sestre endoskopskog profila radi razmene iskustva, mišljenja i organizovanja stručnih skupova sa aktuelnom tematikom iz svoje oblasti, u cilju bolje edukacije i unapređenja stručnog rada endoskopskih sestara.

Predlog je prihvaćen i za predsednika ove sekcije izglasana je Jovanka Marković, koja na toj funkciji ostaje do 2006. godine.Endoskopska sekcija medicinskih sestara i tehničara Jugoslavije održala jeprvi stručni sastanak u Beogradu, marta 1998.godine koji je okupio 180 medicinskih sestara i tehničara predstavnika gastroenteroloških, pulmoloških i uroloških jedinica iz svih krajeva Jugoslavije.

Teme koje su se obrađivale na ovom sastanku bile su : Organizacija rada u endoskopiji. Namena i konstrukcija endoskopskih instrumenata i njihovo odrzavanje. Sredstva za čišćenje i dezinfekciju endoskopskih instrumenata. Tematika prvog stručnog sastanka dala je podršku i smernice za dalji rad.

U vremenskom intervalu od decembra 1996. godine sekcija je očuvala trend stručnog okupljanja kadrova našeg profila i realizovala stručne sastanke: I Beograd, mart 1998.godine, II Niš, novembar 1999. godine, III Vrnjačka banja, septembar 2000. godine, IV Užice, jun 2003. godine, V Zrenjanin, april 2004. godine, VI Šabac, april 2006. godine. Razmenom stručnog iskustva, sklapanjem prijateljstva sa koleginicama iz Evrope, januara 2006. godine endoskopska sekcija postaje član evropske asocijacije ESGENA , čiji smo članovi bili do 2010. godine i aktivno učestvovali na skupovima (Beč 2008. godine, London 2009. godine).

Od 2006. godine za predsednika endoskopske sekcije se bira Jadranka Čolović koja je tu funkciju obavljala do 2008. godine. Nakon toga njeno mesto preuzima Milica Dejanović , koja je za svog mandata do 2016. godine aktivnosti udruženja održavala u okviru Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije (susreti Zlatibor, martovski intersekcijski skupovi Lepenski vir, oktobarski susreti Zlatibor). Predložena tematika i diskusija stručnih skupova uticala je na organizaciju i kadrovska rešenja endoskopskih službi, davanju smernica na pravilan rad endoskopije i reprocesovanje endoskopskih instrumenata i akcesorijusa.

Organizovanje stručnih skupova i prisustvo na stručnim manifestacijama od značaja za permanentnu i kontinuiranu edukaciju medicinskih sestara i tehničara u Vrdniku, aprila 2016. godine održan je seminar na kome je predloženo da se oformi udruženje gastroenterohepatoloških i endoskopskih sestara i tehničara Srbije koji bi svojim znanjem i iskustvom proširili edukaciju. Ideja je prihvaćena od svih prisutnih i dat je predlog da predsednik udruženja bude Žaklina Pajević, koja dobija podršku i saglasnost da oformi Upravni odbor ovog udruženja, koje je izglasano u Beogradu, decembra 2016. godine u Zemunskoj bolnici.

Od početka formiranja udruženja predsednica Žaklina Pajović organizuje stručni skup u Vrnjačkoj banji, april 2017.godine i iste godine svojim radom iskustvom, entuzijazmom i nesebičnim angažovanjem u Barseloni oktobra meseca postajemo članovi Evropske asocijacije ESGENA.

Ivana Kraljević